Historie

Sportovní klub aerobiku EDITA Sokol AK Písek založili manželé Edita a Zdeněk Šťastných k 1. lednu 2005. 

Oba se v minulosti dlouhodobě aktivně věnovali sportu a sportovní tělovýchově.

Edita Šťastná zejména aerobiku, gymnastice a atletice, je absolventkou licenčních trenérských kursů aerobiku pod vedením legendární Heleny Jarkovské a velice úspěšnou závodnicí v soutěžích typu aerobik Master Class (SAMC), získala řadu ocenění, bodovaných umístění na Mistrovství ČR, v soutěži Missis Aerobik ČR skončila těsně pod stupni vítězů. Je autorkou tréninkových choreografií v přípravě na soutěže typu aerobik Master Class.

Zdeněk Šťastný tíhnul především ke kolektivním sportům s fotbalovým míčem a hokejkou, ale také k tanci a rytmickým pohybovým aktivitám, je absolventem specializovaného trenérského semináře se zaměřením na sportovní aerobik pod vedením mistra světa Jakuba Strakoše, působil rovněž v roli rozhodčího soutěží typu aerobik Master Class (SAMC). Manažerské zkušenosti postupně získal na pozicích generálního manažera HONES golfového klubu Písek se sídlem v Kestřanech, obchodního manažera interligových házenkářek TJ Sokol Písek nebo předsedy hokejového IHC Písek.

Získané dovednosti oba postupně společně předávali stovkám dívek, které v průběhu aktivní činnosti klubu prošly jeho organizací. A předávají je nadále dívkám, které klub reprezentují v současné době.

Klub Edita Sokol AK Písek se s velkou pokorou může v toku času pochlubit řadou sportovně velmi úspěšných závodnic – mistryněmi ČR v soutěžním aerobiku Master Class (SAMC) se staly Dagmar Vlčková, Andrea Kautzká a Michaela Veselá ml., vicemistryní ČR Tereza Čejková a Jasmine Šťastná, bronzové medaile na republikovém mistrovství vybojovaly Michaela Veselá st., Miroslava Korejsová, Barbora Vlnová a  Adéla Herbrychová. V neposlední řadě stojí za zmínku 8.místo Nikoly Novotné z mistrovství ČR ve sportovním aerobiku (SA). V soutěžních sezonách 2010-2012  patřil klub v součtu medailových úspěchů na MČR v SAMC mezi 3 nejlepší kluby v České republice.

Trenéři klubu se v současné době intenzivně věnují nové, nastupující generaci dívek, které jsou aktuálně velice úspěšné v nejvyšší soutěži republikového formátu (liga SAMC ČR) i v dlouhodobých republikových pohárových soutěžích (Aerobic&Dance League, Bohemia aerobic tour a Hvězdičkový aerobik).

Po několikaleté odmlce se klub v sezóně 2023/2024 vrací rovněž k přípravě na soutěže ve sportovním aerobiku (SA).

V Poděbradech bronz a tři umístění v Top 5 ve sportovním aerobiku!

V lázeňském městě se konaly celodenní soutěže ve sportovním aerobiku pod tradičním názvem Českomoravský pohár. V soutěží...

V Blansku opět cinkaly zlaté medaile!!!

Ve sváteční, prvomájový den, jsme se poprvé v historii našeho klubu představili ve sportovní hale v Blansku. Celý náš tým dorazil do...

Z Lysé nad Labem vezeme 5 medailí!!!

V neděli 14.4.2024 se ve velice známém areálu Výstaviště Lysá nad Labem konal republikový závod v soutěžním aerobiku Master Class. Z...